Tạo và giao bài tập - Hướng dẫn sử dụng Azota

Tạo và giao bài tập

Author: Azota 15517 views

Bài tập: là các file Ảnh, Audio, PDF, Word, Excel, Video hoặc nội dung mô tả không có câu hỏi bắt đầu bằng “Câu/Bài/Question…”

Tạo và giao bài tập

Xem Video hướng dẫn tại đây

Bước 1: Tại “Màn hình chính”, chọn vào mục “Bài tập”


Bước 2: Chọn “Tạo bài tập”


Bước 3: Nhập tên bài tập (bắt buộc)

Cài đặt thời gian cho phép nộp bài, thêm file đính kèm, nhập mô tả (nếu có)


Bước 4: Cài đặt cấu hình bài tập
Tùy chọn cho xem kết quả: Có/Không

Đăng nhập để nộp bài: Có/Không
Giao cho lớp: Chọn từng lớp/chọn tất cả các lớp

Bước 5:

Ấn “Lưu nháp” để lưu và giao bài sau
Ấn “Xuất bản” nếu muốn hiển thị thông báo bài tập mới cho học sinh, copy link để giao bài tập cho học sinh.Cách 2: Tạo và giao bài tập trong phần Tự soạn Bài tập/Đề thi Editor

Bước 1: Tại “Màn hình chính”, chọn vào mục “Đề thi”

Bước 2: Chọn “Tạo đề thi” -> Chọn “Tự soạn Bài tập/Đề thi”

Bước 3: Nhập mô bài tập ở màn hình bên phải.
Click vào “Chọn File” sau khi gõ mô tả hoặc click “Upload File” nếu muốn đính kèm File


Bước 4: Chọn “Tiếp tục” để đi tới Cấu hình cài đặt

Bước 5:

Cài đặt cấu hình bài tập
Tùy chọn cho xem kết quả: Có/Không

Đăng nhập để nộp bài: Có/Không
Giao cho lớp: Chọn từng lớp/chọn tất cả các lớp


Bước 6: Ấn “Lưu nháp” để lưu và giao bài sau
Ấn “Xuất bản” nếu muốn hiển thị thông báo bài tập mới cho học sinh, copy link để giao bài tập cho học sinh.

Lưu ý: Nếu File đính kèm tải lên có nội dung câu hỏi bắt đầu bằng “Câu/Bài/Question… mà không gõ mô tả ở phía bên phải màn hình, hệ thống sẽ tự động nhận diện thành đề thi