Cấu hình thi Online - Hướng dẫn sử dụng Azota

Cấu hình thi Online

Author: Azota 17723 views

Các thiết lập cài đặt chỉ được ghi nhận sau khi giáo viên thao tác “Lưu nháp” hoặc “Xuất bản”

LOẠI CẤU HÌNH KIỂM TRA

CẤU HÌNH CHUNG

Khối học, môn học (nhập 1 lần, hệ thống sẽ tự động ghi nhớ các lần sau)
Mục đích tạo đề: Chọn mục đích tương ứng (
Thời gian làm bài: là khoảng thời gian học sinh được phép làm bài, nhập số phút hoặc nhập 0 nếu không muốn quy định thời gian
Thời gian giao đề: Là khoảng thời gian học sinh được phép truy cập vào đề.
Thời gian bắt đầu: Học sinh được vào thi sau thời gian này
Thời gian kết thúc: Học sinh phải vào thi trước thời gian này
Ví dụ: Thời gian làm bài 30′, thời gian giao đề từ 2h00′ – 2h05′. Nếu học sinh truy cập trước 2h00′ hoặc sau 2h05′ sẽ không được mở đề thi.
Thời gian thi sẽ được tính = Thời gian học sinh truy cập đề + thời gian làm bài
Ai được phép làm:
+ Tất cả mọi người: sử dụng khi tổ chức thi tự do, thí sinh không cần đăng nhập vẫn có thể truy cập làm đề nếu truy cập vào link
+ Giao theo lớp: Yêu cầu bắt buộc học sinh phải đăng nhập mới được làm đề

BẢO MẬT

Số lượt làm đề:
– Nhập 0 nếu không giới hạn số lượt làm đề của học sinh
– Nhập số tùy ý để cài đặt số lần học sinh được tham gia làm đề

Mật khẩu đề thi: khi đề thi có cài đặt mật khẩu, thí sinh cần nhập đúng mật khẩu mới có thể tham gia làm đề

Giám sát tự động: (tính năng thực hiện tốt nhất trên thiết bị máy tính. Giáo viên nên sử dụng với mục đích tham khảo, hệ thống không khuyến khích giáo viên sử dụng kết quả giám sát làm kết quả đánh giá chính thức). Tìm hiểu thêm tại đây
+ Giám sát thoát màn hình: giám sát hành động thoát màn hình hoặc chuyển tab của thí sinh
+ Giám sát nâng cao: giám sát bằng tính năng ghi âm, giám sát camera, chụp ảnh màn hình….

Xác thực thông tin học sinh
Khi học sinh vào làm bài sẽ phải khai báo thêm các thông tin mà giáo viên yêu cầu.
Giáo viên có thể thêm/xóa các trường thông tin muốn học sinh khai báo
Tùy chọn câu trả lời: Giáo viên có thể cài đặt form trả lời cho thí sinh: câu trả lời ngắn, hộp kiểm (chọn nhiều mục cùng lúc), trắc nghiệm, menu thả xuống
Phần thông tin xác thực này sẽ có trong file excel điểm tải về của giáo viên, mục “Thông tin bổ sung” cuối file

ĐẢO CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN

Lấy ngẫu nhiên theo ma trận đề:
Tính năng này chỉ áp dụng với những đề tạo từ ma trận. Khi bật tính năng này, mỗi khi học sinh vào thi hệ thống sẽ lẫy ngẫu nhiên câu hỏi theo đúng cấu trúc ma trận đã được cài đặt sẵn. Ngân hàng câu hỏi của càng nhiều, tỉ lệ trùng câu hỏi của học sinh càng thấp.

Đảo câu hỏi và đáp án
Hệ thống sẽ đảo toàn bộ câu hỏi và đáp án của câu trong đề (trừ những câu/nhóm có cài đặt cố định)
Trường hợp đề có phân nhóm, hệ thống sẽ đảo thứ tự câu hỏi trong phạm vi nhóm, không đảo vị trí các nhóm.

Tạo đề con và lấy theo nhóm: Tìm hiểu thêm tại đây
Cho phép tạo đề con từ đề gốc, lựa chọn này chỉ được kích hoạt khi bật tính năng “Đảo câu hỏi và đáp án”

Cố định câu hỏi đảo: Đề thi sẽ được đảo từ đề gốc nhưng cố định chỉ đảo trong các câu hỏi này mà không lấy thêm câu hỏi khác nữa, lựa chọn này chỉ bật với đề đảo

Ẩn tiêu đề câu hỏi nhóm: Khi được kích hoạt, hệ thống sẽ ẩn tiêu đề của các câu hỏi nhóm có trong đề
Giáo viên xem lại chi tiết đề thi sẽ vẫn hiện tiêu đề nhóm nhưng ở vai trò thí sinh sẽ không nhìn thấy tiêu đề nhóm khi giáo viên cài đặt

ĐIỂM VÀ ĐÁP ÁN KHI LÀM XONG

Cho xem điểm:
+ Không: Không cho xem điểm
+ Khi làm bài xong: Thí sinh làm bài xong sẽ được phép xem điểm thi
+ Khi tất cả thi xong: Khi hết thời gian thi của đề thi đó học sinh được phép xem điểm bài thi
Chức năng này chỉ hoạt động khi giáo viên cài đặt đủ 2 mục “Thời gian làm bài” và “Thời gian bắt đầu – kết thúc giao đề”. Khi tất cả thi xong = Thời gian kết thúc giao đề + Thời gian làm bài

Cho xem đề thi và đáp án:
+ Không: Không cho xem nội dung đề + đáp án sau thi
+ Khi làm bài xong: Thí sinh làm bài xong sẽ được phép xem lại nội dung đề thi, đáp án và phần giải thích của từng câu hỏi
+ Khi tất cả thi xong: Khi hết thời gian thi của đề thi đó học sinh được phép xem lại nội dung đề thi, đáp án và phần giải thích của từng câu hỏi

+ Khi đạt đến số điểm nhất định: Thí sinh cần hoàn thành đến số điểm này mới có thể xem được đáp án
Chức năng này chỉ hoạt động khi giáo viên cài đặt đủ 2 mục “Thời gian làm bài” và “Thời gian bắt đầu – kết thúc giao đề”. Khi tất cả thi xong = Thời gian kết thúc giao đề + Thời gian làm bài

KHÁC

Thêm thông tin tiêu đề: Phần tiêu đề này sẽ xuất hiện trên màn hình đề thi khi học sinh thi

LOẠI CẤU HÌNH LUYỆN TẬP

Là cấu hình phục vụ mục đích luyện tập cho thí sinh. Khi cài đặt cấu hình này, màn hình thi của thí sinh sẽ hiển thị từng câu 1. Thí sinh cần hoàn thành xong 1 câu mới có thể chuyển sang câu tiếp theo. Sau khi kết thúc 1 câu hệ thống sẽ hiển thị luôn đáp án kèm giải thích (nếu có)

Các thành phần trong cấu hình Luyện tập tương tự cấu hình Kiểm tra, không bao gồm phần “Điểm và đáp án khi làm xong” và phần “Tiêu đề”

On this page