Cấu hình thi Online

Author: Azota 5509 views

Sau khi tạo đề thành công, mục Cài đặt đề thi Online giúp thiết lập thời gian làm bài, đảo đề, giám sát thi, thông tin bổ sung….trước khi giáo viên Copy link gửi cho học sinh thi. Các thiết lập cài đặt chỉ được chấp nhận sau khi giáo viên thao tác “Lưu” hoặc “Xuất bản”

Chi tiết Cấu hình thi Online:

 1. Cấu hình cơ bản
  Khối học, môn học (nhập 1 lần, hệ thống sẽ tự động ghi nhớ các lần sau)
  Thời gian làm bài: là khoảng thời gian làm bài của đề thi, nhập số phút hoặc nhập 0 nếu không muốn quy định thời gian
  Thời gian giao đề: Là khoảng thời gian học sinh được phép truy cập vào làm đề.
  Thời gian bắt đầu: Học sinh được vào thi sau thời gian này
  Thời gian kết thúc: Học sinh phải vào thi trước thời gian này

  Ví dụ: Thời gian làm bài 30′, thời gian giao đề từ 2h00′ – 2h05′: học sinh chỉ được vào thi trong khoảng thời gian này. Học sinh truy cập trước 2h00′ hoặc sau 2h05′ sẽ không được mở đề thi.
  Thời gian thi sẽ được tính = Thời gian học sinh truy cập đề + thời gian làm bài

  Ai được phép thi: Đối tượng được phép tham gia thi
  + Tất cả mọi người: sử dụng khi tổ chức thi tự do, thí sinh không cần đăng nhập vẫn có thể truy cập làm đề
  + Giao theo lớp: Yêu cầu bắt buộc đăng nhập mới được làm đề

 2. Cấu hình nâng cao
  Chỉ cho phép thi một lần: khi bật tính năng này, hệ thống sẽ giới hạn 1 tài khoản chỉ được thi 1 lần
  Trường hợp thí sinh không đăng nhập khi thi (thi tự do) chỉ được phép làm bài thi 1 lần trên 1 trình duyệt

  Mật khẩu đề thi: khi bạn cài đặt, thí sinh cần nhập đúng mật khẩu mới có thể tham gia làm đề

  Giám sát tự động: Tìm hiểu thêm tại đây
  + Giám sát thoát màn hình: giám sát hành động thoát màn hình hoặc chuyển tab của thí sinh
  + Giám sát nâng cao: dùng cho các kỳ thi đòi hỏi tính bảo mật cao, hỗ trợ ghi âm, giám sát camera, chụp ảnh màn hình….

  Xác thực thông tin học sinh
  Khi học sinh vào làm bài sẽ phải khai báo thêm các thông tin mà bạn yêu cầu.
  Bạn có thể thêm/xóa các trường thông tin muốn học sinh khai báo
  Tùy chọn câu trả lời: Bạn có thể cài đặt form trả lời cho thí sinh: câu trả lời ngắn, hộp kiểm (chọn nhiều mục cùng lúc), trắc nghiệm, menu thả xuống
  Phần thông tin xác thực này sẽ có trong file excel điểm tải về của giáo viên, mục “Thông tin bổ sung” cuối file

  – Lấy ngẫu nhiên theo ma trận đề:
  Tính năng này chỉ áp dụng với những đề tạo từ ma trận. Khi bật tính năng này, mỗi khi học sinh vào thi hệ thống sẽ lẫy ngẫu nhiên câu hỏi theo đúng cấu trúc khung ma trận đã được cài đặt sẵn. Ngân hàng câu hỏi của bạn càng nhiều, tỉ lệ trùng câu hỏi của học sinh càng thấp.

  Đảo câu hỏi và đáp án
  Hệ thống sẽ đảo toàn bộ câu hỏi và đáp án của câu trong đề (trừ những câu/nhóm có cài đặt cố định)
  Trường hợp đề có phân nhóm, hệ thống sẽ đảo thứ tự câu hỏi trong phạm vi nhóm, không đảo vị trí các nhóm.

  Tạo đề con và lấy theo nhóm: Tìm hiểu thêm tại đây
  Cho phép tạo đề con từ đề gốc, lựa chọn này chỉ được kích hoạt khi bật tính năng “Đảo câu hỏi và đáp án”

  Cố định câu hỏi đảo: Đề thi sẽ được đảo từ đề gốc nhưng cố định chỉ đảo trong các câu hỏi này mà không lấy thêm câu hỏi khác nữa, lựa chọn này chỉ bật với đề đảo

  Ẩn tiêu đề câu hỏi nhóm: Khi được kích hoạt, hệ thống sẽ ẩn tiêu đề của các câu hỏi nhóm có trong đề
  Giáo viên xem lại chi tiết đề thi sẽ vẫn hiện tiêu đề nhóm nhưng ở vai trò thí sinh sẽ không nhìn thấy tiêu đề nhóm khi giáo viên cài đặt

  Cho xem đề và đáp án:
  + Không: Không cho xem nội dung đề + đáp án sau thi
  + Khi làm bài xong: Thí sinh làm bài xong sẽ được phép xem lại nội dung đề thi, đáp án và phần giải thích của từng câu hỏi
  + Khi tất cả thi xong: Khi hết thời gian thi của đề thi đó học sinh được phép xem lại nội dung đề thi, đáp án và phần giải thích của từng câu hỏi
  Chức năng này chỉ hoạt động khi giáo viên cài đặt đủ 2 mục “Thời gian làm bài” và “Thời gian bắt đầu – kết thúc giao đề”. Khi tất cả thi xong = Thời gian kết thúc giao đề + Thời gian làm bài

  Cho xem điểm:
  + Không: Không cho xem điểm
  + Khi làm bài xong: Thí sinh làm bài xong sẽ được phép xem điểm thi
  + Khi tất cả thi xong: Khi hết thời gian thi của đề thi đó học sinh được phép xem điểm bài thi
  Chức năng này chỉ hoạt động khi giáo viên cài đặt đủ 2 mục “Thời gian làm bài” và “Thời gian bắt đầu – kết thúc giao đề”. Khi tất cả thi xong = Thời gian kết thúc giao đề + Thời gian làm bài

  Thêm tag: Dùng để phân loại đề (Tính năng đang phát triển)