Giám sát thoát màn hình là gì

Author: Azota 895 views

Giám sát thoát màn hình là giám sát hành động thoát màn hình hoặc chuyển tab của thí sinh. Tính năng này được thực hiện tốt nhất trên các thiết bị máy tính

Hướng dẫn cài đặt “Giám sát thoát màn hình”

  • Bước 1: Tại “Màn hình chính”, chọn mục “Đề thi”. Đi tới đề thi cần cài đặt, chọn “Cài đặt”
  • Bước 2: Tại màn Cấu hình chọn “Cấu hình nâng cao”
  • Bước 3: Tìm đến mục “Giám sát tự động”, tick vào ô “Giám sát thoát màn hình”