Tôi có nhiều nhóm dự án soạn đề. Các thành viên có thể tạo và chia sẻ đề cho nhau thông qua nhóm đó. Tôi cần tổ chức như thế nào trên Azota?

Author: Azota 345 views

Các bước thực hiện với (trưởng nhóm)

 • Bước 1: Tạo 1 tài khoản giáo viên làm tài khoản Admin
 • Bước 2: Tạo các thư mục tương ứng với tên nhóm muốn tạo để phân biệt giữa các nhóm. Ví dụ: thư mục “Nhóm biên soạn Toán”. Tài khoản Admin lúc này là chủ sở hữu thư mục
 • Bước 3: Sử dụng tính năng “Phân quyền thư mục” trên Azota

Click chuột phải vào đề thi, chọn “Chia sẻ”
Nhập số điện thoại/email tài khoản của các giáo viên trong nhóm

Tick vào cả 2 quyền “Chỉnh sửa” và “Chấm bài”, sau đó ấn “Lưu”

 Các bước thực hiện với thành viên trong nhóm:

 • Bước 1: Truy cập vào mục “Đề thi”, chọn “Tài liệu được chia sẻ”
 • Bước 2: Chọn vào tên tài khoản Admin (trưởng nhóm)
 • Bước 3: Các thư mục được trưởng nhóm chia sẻ sẽ xuất hiện tại đây. Truy cập vào thư mục và tiến hành tạo đề, chỉnh sửa đề, tải đề…

⭐️ Ý nghĩa:

Các giáo viên trong nhóm có thể:

 • Cùng Tạo đề trong thư mục
 • Tạo thêm thư mục trong thư mục đó
 • Chỉnh sửa các đề của giáo viên khác trong thư mục (nếu người tạo đề không chặn quyền chỉnh sửa). Hệ thống sẽ luôn lưu lại lịch sử chỉnh sửa và tài khoản chỉnh sửa để đảm bảo tính minh bạch
 • Xem và tải xuống các đề trong thư mục
 • Xuất bản các đề trong thư mục cho học sinh thi

Các giáo viên trong nhóm, ngoài chủ sở hữu thư mục KHÔNG thể:

 • Xóa bất kỳ đề nào trong thư mục
 • Chia sẻ thêm cho người khác bất kỳ đề nào trong thư mục
 • Tự ý rời nhóm

Trưởng nhóm (Admin) có thể:

 • Có toàn bộ quyền như giáo viên trong nhóm
 • Xóa đề, xóa toàn bộ thư mục
 • Hủy quyền của thành viên trong nhóm