Xem thông tin chi tiết bài thi của học sinh - Hướng dẫn sử dụng Azota

Xem thông tin chi tiết bài thi của học sinh

Author: Azota 4367 views

** Màn thông tin chi tiết bài làm của thí sinh gồm những thông tin gì

 • Thông tin học sinh: tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại (nếu có khai báo)
 • Điểm bài thi
 • Thông tin chi tiết bài thi
 • Điểm trắc nghiệm (nếu có) kèm chi tiết quá trình chọn đáp án của từng câu (câu hỏi – thời gian chọn đáp án – thời gian đổi đáp án – đáp án cuối cùng được chọn)
  Xem video hướng dẫn chi tiết tại đây
 • Điểm tự luận (nếu có) kèm tổng số câu tự luận
 • Số file đã nộp
 • Chi tiết các lần thi: thời gian bắt đầu – kết thúc, điểm các lần thi
 • Bộ lọc: Xem chỉ các câu đúng hoặc chỉ các câu sai

** Cách xem thông tin chi tiết bài làm của thí sinh

 • Bước 1: Sau khi thí sinh thi xong, giáo viên truy cập vào Đề thi cần xem
 • Bước 2: Tại mục “Danh sách đã thi”, chọn vào thí sinh cần xem chi tiết bài làm