Phân biệt ngân hàng chung và ngân hàng cá nhân - Hướng dẫn sử dụng Azota

Phân biệt ngân hàng chung và ngân hàng cá nhân

Author: Azota 384 views

Phân biệt giữa ngân hàng chung và ngân hàng cá nhân trên Azota:

Ngân hàng cá nhân: được xây dựng từ tài nguyên câu hỏi do giáo viên tải lên hệ thống

Ngân hàng chung: là nguồn tài nguyên câu hỏi được Azota cung cấp. Các câu hỏi trong Ngân hàng chung được tổng hợp từ việc kiểm duyệt các câu hỏi của giáo viên chia sẻ hoặc do Azota sưu tầm biên soạn, được cập nhật bổ sung liên tục.