Giới thiệu tính năng Thi Offline - Hướng dẫn sử dụng Azota

Giới thiệu tính năng Thi Offline

Author: Azota 5017 views

Các tính năng trong “Thi Offline” của Azota hỗ trợ giáo viên:

 • Tạo và tải xuống đề đảo dưới dạng File docx, tùy ý chỉnh sửa, không giới hạn số đề đảo
 • Chấm phiếu tô trắc nghiệm trên App và Web
 • Phân tích kèm thống kê phổ điểm chi tiết như thi Online
 • Trả kết quả thi Offline cho toàn bộ học sinh/theo lớp

Công nghệ chấm Phiếu tô Offline của Azota:

 • Tự động nhận diện các điểm neo trên phiếu, không cần căn chỉnh camera khớp các điểm neo, không cần giá chấm
 • Những phiếu sai/thiếu/không có Số báo danh -> hệ thống sẽ cắt tên học sinh trong phiếu để nhận diện
 • Phiếu sai/thiếu/không có Mã đề -> hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo
 • Với đề thi chỉ có 1 mã đề, học sinh không cần tô vào ô mã đề

Các bước cơ bản để Tổ chức thi Offline và chấm phiếu tô trên phần mềm Azota


Giáo viên tạo & in đề (giáo viên có thể tải File Excel bảng đáp án, không bắt buộc tạo đề có nội dung), nhập số lượng đề đảo (nếu có), cho học sinh làm bài thi trên phiếu tô. Sau đó tải lên ảnh scan để chấm trên web (chỉ áp dụng với mẫu phiếu cũ có chữ “v2.0” cuối phiếu) hoặc truy cập App để chấm bài

 1. Tải App (nếu giáo viên lựa chọn chấm trên App)
  – Tải App Azota Teacher (chấm mẫu phiếu mới có ghi chữ “v3.0” cuối phiếu)
  Link tải App Androidhttps://play.google.com/store/apps/details?id=azt.teacher
  Link tải App IOS: https://apps.apple.com/vn/app/azota-teacher/id1658231068?l=vi

 2. Cài đặt đáp án đúng
  Cài đặt đáp án cho đề để hệ thống nhận diện chấm theo đáp án đã được cài đặt. Hỗ trợ 3 hình thức
  – Tạo đề (có nội dung) kèm bảng đáp án
  – Tạo đề thủ công: nhập tay từng mã đề và đáp án của từng câu trong mã đề tương ứng (Xem hướng dẫn tại đây)
  – Tải lên File excel bảng đáp án (Xem hướng dẫn tại đây)
 3. Tạo mã đề, số báo danh & in đề (không bắt buộc)
  – Tạo mã đề: giáo viên nhập số lượng đề đảo vào phần cài đặt Đề thi Offline. Hệ thống hỗ trợ:
  + Tạo mã đề tùy chỉnh: có thể nhập mã đề bằng số theo nhu cầu (ví dụ: giáo viên cài đặt 3 đề đảo, nhập mã đề tùy chỉnh: 123, 456, 789. Khi thi học sinh sẽ tô 1 trong 3 mã đề tương ứng với đề được phát)
  + Tạo mã đề tự động: Hệ thống tự sinh ra các mã đề tương ứng với số lượng đề đảo giáo viên cài đặt

  – Tạo số báo danh: Đi tới “Cài đặt” đề thi, tại mục “THI OFFLINE” chọn “Đánh số báo danh” (không bắt buộc)
  – In đề: Đi tới “Cài đặt” đề thi, tại mục “THI OFFLINE”, chọn “IN ĐỀ – có phiếu trả lời riêng” (Xem thêm hướng dẫn tại đây)
 4. Chấm phiếu tô
  – Chấm Phiếu tô trên App (Xem hướng dẫn tại đây)
  – Chấm phiếu tô trên Web (Xem thêm hướng dẫn tại đây)