Giới thiệu tính năng Thi Offline

Author: Azota 1616 views

Các tính năng trong “Thi Offline” của Azota hỗ trợ giáo viên:

 • Tạo và tải xuống đề đảo dưới dạng File docx, tùy ý chỉnh sửa, không giới hạn số đề đảo
 • Chấm phiếu tô trắc nghiệm trên App và Web
 • Phân tích kèm thống kê phổ điểm chi tiết như thi Online
 • Trả kết quả và lưu trữ phiếu chấm

Công nghệ chấm Phiếu tô Offline của Azota:

 • Tự động nhận diện mẫu phiếu
 • Tự động nhận diện các điểm neo trên phiếu, không cần căn chỉnh các điểm neo, không cần giá chấm
 • Azota chấm được cả những phiếu sai/thiếu/không có Số báo danh -> hệ thống sẽ cắt tên học sinh trong phiếu để nhận diện
 • Phiếu sai/thiếu/không có mã đề -> hệ thống sẽ chấm theo cài đặt đáp án của File đề gốc

Các bước cơ bản để Tổ chức thi Offline và chấm phiếu tô trên phần mềm Azota
Giáo viên tạo & in đề, cho học sinh làm bài thi trên phiếu tô. Sau đó tải lên ảnh scan để chấm trên web (chỉ áp dụng với mẫu phiếu cũ có chữ “v2.0” cuối phiếu) của Azota hoặc truy cập App để chấm bài

 1. Tải App & Tải phiếu
  – Tải App Azota Teacher (chấm mẫu phiếu mới có ghi chữ “v3.0” cuối phiếu)
  Link tải App Androidhttps://play.google.com/store/apps/details?id=azt.teacher
  Link tải App IOS: https://apps.apple.com/vn/app/azota-teacher/id1658231068?l=vi

  – Tải Phiếu:
  + Truy cập Web để tải phiếu: https://chamtracnghiem.azota.vn/
  + Đi tới mục cấu hình “THI OFFLINE” để tải phiếu (Xem thêm video hướng dẫn tải phiếu từ đề thi đã tạo sẵn tại đây)
 2. Cài đặt đáp án đúng
  – Tạo đáp án nhập tay trên App (Xem hướng dẫn tại đây)
  – Tải lên File excel (Xem hướng dẫn tại đây)
 3. Tạo mã đề, số báo danh & in đề (không bắt buộc)
  – Tạo mã đề:
  + Tạo mã đề nhập tay (Xem hướng dẫn tại đây)
  + Tải lên File excel (Xem hướng dẫn tại đây)

  – Tạo số báo danh: Đi tới “Cài đặt” đề thi, tại mục “THI OFFLINE” chọn “Đánh số báo danh”

  – In đề: Đi tới “Cài đặt” đề thi, tại mục “THI OFFLINE”, chọn “IN ĐỀ – có phiếu trả lời riêng” (Xem thêm hướng dẫn tại đây)
 4. Chấm phiếu tô
  – Chấm Phiếu tô trên App (Xem hướng dẫn tại đây)
  – Chấm phiếu tô trên Web (Xem thêm hướng dẫn tại đây)