Học sinh không thể chọn tên vì có thông báo đã bị chọn - Hướng dẫn sử dụng Azota

Học sinh không thể chọn tên vì có thông báo đã bị chọn

Author: Azota 4194 views

Trường hợp này xảy ra bởi 1 trong 2 nguyên nhân chính: Học sinh đã tự chọn tên mình trước đó nhưng quên chưa đăng nhập tài khoản hoặc Học sinh bị bạn chọn nhầm tên

(Ảnh minh họa học sinh đã đăng nhập tài khoản chọn vào tên mình hiện cảnh báo của hệ thống)

(Ảnh minh họa học sinh chưa đăng nhập tài khoản, chọn vào tên mình hiện cảnh báo của hệ thống)

Nguyên nhân 1: Học sinh này đã từng chọn tên của chính mình

Học sinh đã đăng ký tài khoản, đã thực hiện đăng nhập và chọn tên. Khi truy cập vào link bài tập trên thiết bị khác/ trình duyệt khác mà chưa đăng nhập sẽ thấy bảng tên bị mờ, không chọn được tên

-> Cách xử lý: Học sinh đăng nhập vào tài khoản đã từng tự chọn tên

Nguyên nhân 2: Học sinh bị bạn khác chọn nhầm tên

-> Cách xử lý: Giáo viên vào tên học sinh đó trong phần “Quản lý lớp”, đi tới lớp có học sinh cần xác thực lại, trỏ chuột vào avatar xem thông tin chi tiết ID, Số điện thoại đã chọn vào tên học sinh đó, đối chiếu với thông tin của học sinh

Trỏ chuột vào avatar để xem ID, Số điện thoại đã chọn vào tên này
  • Nếu số điện thoại, id tài khoản KHÔNG trùng với thông tin học sinh cung cấp -> Giáo viên bấm “Yêu cầu xác thực lại” để học sinh có thể chọn lại được tên mình.
Vào thông tin chi tiết học sinh, chọn “Yêu cầu xác thực lại” để học sinh chọn lại tên

  • Nếu số điện thoại, id tài khoản trùng với thông tin học sinh cung cấp -> Giáo viên yêu cầu học sinh đăng nhập theo đúng số điện thoại đó để tiến hành nộp bài