Khi nào học sinh có hiển thị tick xanh

Author: Azota 992 views

Có tick xanh là Học sinh đã “Xác Thực Tài Khoản”, xuất hiện khi:

  • Học sinh đã đăng ký tài khoản bằng số điện thoại trùng với số điện thoại giáo viên tạo trong Danh sách lớp (Khi học sinh đăng nhập sẽ không cần chọn tên, hệ thống tự động xác thực tick xanh)
  • Học sinh đã đăng ký tài khoản bằng số điện thoại, vào đường link bài tập/đề thi giáo viên gửi và tự chọn tên mình để xác thực tài khoản 
  • Học sinh đã đăng ký tài khoản bằng số điện thoại, thực hiện thao tác “Tìm giáo viên” và nhập các thông tin yêu cầu để xác thực tài khoản