Tạo và chấm đề tổ hợp - Hướng dẫn sử dụng Azota

Tạo và chấm đề tổ hợp

Author: Azota 1988 views

Đề thi tổ hợp trên Azota là đề thi có tổng 120 câu với 3 môn thành phần, mỗi môn thành phần gồm 40 câu hỏi.

Người dùng sau khi bật “tạo đề tổ hợp” cần cài đặt lại tổng điểm của đề là 30. Hệ thống sẽ tự động chia tách điểm 3 môn thành phần trong đề.

Để chấm đề tổ hợp, đề thi được tạo bắt buộc phải đủ 120 câu với tổng điểm 30. Giáo viên có thể tự biên soạn đề hoặc tải lên file đề/ file excel bảng đáp án với đủ 120 câu.

Đề tổ hợp khi chấm xong sẽ hiển thị rõ tài khoản giáo viên chấm kèm các thông tin: Tổng điểm của đề, Điểm môn 1, Điểm môn 2, Điểm môn 3

Hướng dẫn cài đặt bật cấu hình đề tổ hợp:

Bước 1: Sau khi tạo đề thành công, cài đặt tổng điểm cho đề = 30 (Xem thêm hướng dẫn cài đặt điểm, chia điểm tại đây)

Bước 2: Đi tới màn cài đặt đề thi

Bước 3: Chọn “IN ĐỀ – có phiếu trả lời riêng”

Bước 4: Bật cấu hình “Tạo đề tổ hợp” (chỉ những đề có đủ 120 câu mới hiển thị mục này)

Bước 5: Truy cập app “Azota Teacher”, đi tới đề thi vừa cài đặt, chọn “Chấm phiếu trắc nghiệm” để chấm đề tổ hợp

Link tải App Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=azt.teacher
Link tải App IOS: https://apps.apple.com/vn/app/azota-teacher/id1658231068?l=vi

(Xem thêm hướng dẫn chấm phiếu tô Offline trên App tại đây)