Xóa tài khoản

Author: Azota 54 views
  • Bước 1: Truy cập vào App Azota và đăng nhập tài khoản
  • Bước 2: Đi tới mục “Tài khoản”, chọn “Xóa tài khoản”
  • Bước 3: Nhập lý do xóa tài khoản, chọn “Xóa”