Xuất Số báo danh theo đề thi - Hướng dẫn sử dụng Azota

Xuất Số báo danh theo đề thi

Author: Azota 441 views

Bước 1: Tại “Màn hình chính”, chọn mục “Đề thi”

Bước 2: Chọn vào Đề thi cần xuất SBD, chọn “Cài đặt

Bước 3: Tại ô “File danh sách Số báo danh”, chọn “Tải về”

Lưu ý:

Trường hợp Số báo danh của Lớp/các Lớp trong Đề thi bị trùng nhau, vui lòng chọn “Sửa số báo danh” để cập nhật lại