Lọc trạng thái nộp bài của thí sinh

Author: Azota 610 views
  • Bước 1: Truy cập vào Đề thi cần lọc
  • Bước 2: Tại mục “Danh sách đã thi”, chọn vào biểu tượng Bộ lọc góc bên phải màn hình
  • Bước 3: Gạt thanh ngang để bật lọc các trường thông tin muốn hiển thị (Hiện học sinh đang thi/ Hiện học sinh chưa nộp bài/ Hiện học sinh chưa thi)