Yêu cầu nộp lại bài - Hướng dẫn sử dụng Azota

Yêu cầu nộp lại bài

Author: Azota 1444 views

Nếu học sinh muốn nộp thêm/nộp lại bài khi giáo viên đã chấm bài tập thì giáo viên cần sử dụng tính năng “Yêu cầu nộp lại bài” học sinh mới có thể nộp lại được. Khi giáo viên thực hiện thành công “Yêu cầu nộp lại bài”, hệ thống sẽ tự động xóa bài tập đã nộp trước đó của học sinh

Hướng dẫn sử dụng tính năng “Yêu cầu nộp lại bài”:

Bước 1: Truy cập vào bài tập đã nộp của học sinh

Bước 2: Chọn “Yêu cầu nộp lại” góc cuối bên phải màn hình

Bước 3: Nhập lý do yêu cầu nộp lại bài, chọn “Xác nhận” để hoàn tất