Yêu cầu nộp lại bài

Author: Azota 285 views

Giáo viên sử dụng tính năng này khi muốn yêu cầu học sinh nộp lại bài hoặc khi đồng ý cho phép học sinh nộp lại bài tập trong trường hợp đã chấm bài

Cách sử dụng tính năng “Yêu cầu nộp lại bài”:

  • Bước 1: Truy cập vào bài làm chi tiết của học sinh
  • Bước 2: Chọn “Yêu cầu nộp lại”
  • Bước 3: Nhập lý do yêu cầu nộp lại bài, chọn “Xác nhận” để hoàn tất

(Lưu ý: Khi giáo viên thực hiện thành công “Yêu cầu nộp lại bài”, hệ thống sẽ tự động xóa bài tập đã nộp trước đó của học sinh)