Đưa lớp vào lưu trữ/ Khôi phục lớp đã lưu trữ

Author: Azota 708 views

“Đưa lớp vào lưu trữ” được sử dụng khi: Học sinh muốn ẩn lớp đó trên màn hình, dữ liệu của lớp vẫn được giữ nguyên. Lớp này có thể khôi phục lại khi cần.

Hướng dẫn “Đưa lớp vào lưu trữ”:

Đi tới lớp cần đưa vào lưu trữ, click vào biểu tượng bên phải Tên lớp của giáo viên

Khôi phục lớp đã lưu trữ

Bước 1: Kéo xuống cuối màn hình, chọn “Danh sách lớp lưu trữ”

Bước 2: Click vào biểu tượng “Khôi phục” lớp lưu trữ