Tôi có thể đăng ký nhiều tài khoản học sinh cùng một lúc không - Hướng dẫn sử dụng Azota

Tôi có thể đăng ký nhiều tài khoản học sinh cùng một lúc không

Author: Azota 471 views

Hiện tại hệ thống chưa hỗ trợ đăng ký nhiều tài khoản học sinh cùng một lúc. Mỗi học sinh sẽ đăng ký độc lập 1 tài khoản để tránh nhầm lẫn và nâng cao tính bảo mật