Nhân bản đề thi - Hướng dẫn sử dụng Azota

Nhân bản đề thi

Author: Azota 777 views

Các đề thi được nhân bản sẽ chỉ được sao chép phần nội dung của đề, các cấu hình của đề gốc sẽ không được sao chép sang đề mới. Giáo viên cần thực hiện cấu hình lại đề mới.

Hướng dẫn nhân bản đề thi

  • Bước 1: Tại “Màn hình chính”, chọn mục “Đề thi”, đi tới đề thi cần nhân bản
  • Bước 2: Tại màn Danh sách đề thi, Click chuột phải vào đề thi, chọn “Sao chép”
  • Bước 3: Chọn “Dán” phía bên phải màn hình hoặc click chuột phải chọn “Dán” để nhân bản đề thi