Thay đổi font chữ, icon đúng/sai

Author: Azota 186 views
  • Bước 1: Tại bài làm chi tiết của học sinh, chọn vào biểu tượng 3 dấu gạch ngang bên trái màn hình
  • Bước 2: Chọn “Cấu hình icon đúng/sai”
  • Bước 3: Thay đổi icon chữ hoặc icon ảnh theo ý muốn
  • Bước 4: Chọn “Áp dụng” để hoàn tất thay đổi