Thay đổi font chữ, icon đúng/sai

Author: Azota 1202 views

Hệ thống sẽ mặc định hiển thị chữ “đ” (tương ứng với kết quả chấm là Đúng) và chữ “s” (tương ứng với kết quả chấm là Sai). Để thay đổi phần hiển thị này khi chấm sang dạng chữ khác hoặc icon ảnh, vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Click vào bài tập đã nộp của học sinh

Bước 2:

Để thay đổi font chữ cho cấu hình đúng/sai, tại thanh công cụ chấm, chọn vào ô hiển thị font chữ 

Để thay đổi cấu hình đúng/sai từ chữ sang icon, tại thanh công cụ chọn vào biểu tượng dấu tick “theo icon”

Bước 3: Thay đổi icon chữ hoặc icon ảnh theo ý muốn