Thống kê đề thi

Author: Azota 984 views

Bước 1: Tại “Màn hình chính”, chọn mục “Đề thi”. Chọn vào Đề thi cần xem thống kê

Bước 2: Chọn “Thống kê” bên trái màn hình để xem thống kê chi tiết đề thi

Xem chi tiết Thống kê đề thi tại đây