Hướng dẫn đăng nhập

Author: Azota 801 views

** Đăng nhập bằng số điện thoại hoặc email

 • Bước 1: Truy cập vào trang web: https://azota.vn/
 • Bước 2: Chọn “Đăng nhập”
 • Bước 3: Nhập số điện thoại hoặc email, nhập mật khẩu
 • Bước 4: Chọn “Đăng nhập”

** Đăng nhập bằng gmail

 • Bước 1: Truy cập vào trang web: https://azota.vn/
 • Bước 2: Chọn “Đăng nhập”
 • Bước 3: Chọn vào biểu tượng Google
 • Bước 4: Chọn vào tài khoản Gmail muốn đăng nhập vào Azota

**Đăng nhập bằng liên kết Zalo

 • Bước 1: Truy cập vào trang web: https://azota.vn/
 • Bước 2: Chọn “Đăng nhập”
 • Bước 3: Chọn vào biểu tượng Zalo để đăng nhập bằng liên kết Zalo

(Lưu ý: 

 • Tài khoản cần phải đăng nhập thành công Zalo trên thiết bị trước khi thực hiện đăng nhập bằng cách này
 • Tài khoản liên kết bằng Zalo không phải tài khoản đăng nhập bằng số điện thoại và mật khẩu
 • Tài khoản liên kết bằng Zalo không thể lấy lại mật khẩu nếu quên mật khẩu
 • Để đảm bảo tính bảo mật, vui lòng cập nhật số điện thoại với những tài khoản liên kết bằng Zalo
 • Từ 10/12/2021, Azota đã dừng tính năng đăng ký bằng liên kết Zalo, chỉ những tài khoản đã đăng ký thành công bằng liên kết Zalo trước đó mới có thể đăng nhập được bằng cách này)