Hướng dẫn đăng nhập

Author: Azota 11009 views

** Đăng nhập bằng số điện thoại hoặc email

Bước 1: Truy cập vào trang web: https://azota.vn/vi/auth/login

Bước 2: Chọn “Đăng nhập”

Bước 3: Nhập số điện thoại hoặc email, nhập mật khẩu

Bước 4: Chọn “Đăng nhập”

** Đăng nhập bằng tài khoản liên kết gmail

Bước 1: Truy cập vào trang web: https://azota.vn/vi/auth/login

Bước 2: Chọn “Đăng nhập”

Bước 3: Chọn vào biểu tượng Google

Bước 4: Nhập gmail, sau đó ấn “Tiếp theo”

Bước 5: Nhập mật khẩu gmail, ấn “Tiếp theo” để đăng nhập

** Đăng nhập bằng mã QR (Chỉ sử dụng khi tài khoản đã lưu sẵn mã QR)

Bước 1: Truy cập vào trang web: https://azota.vn/vi/auth/login

Bước 2: Chọn “Đăng nhập”

Bước 3: Chọn “QR code”

Bước 4: Chọn quét mã QR có sẵn, tải lên mã QR để đăng nhập