Cố định toàn bộ câu hỏi trong nhóm - Hướng dẫn sử dụng Azota

Cố định toàn bộ câu hỏi trong nhóm

Author: Azota 1535 views

HƯỚNG DẪN TẠO NHÓM

Các phần/nhóm: bắt đầu bằng số la mã (I.; II.;…)

hoặc Phần/Phan/Nhóm/Nhom/Chương/Part + số/số la mã (Phần 1, Part I., Nhóm 1, Nhom1)

Lưu ý: Thứ tự các câu trong mỗi nhóm phải tăng dần.

Ví dụ: Nhóm 1 – Câu n thì Nhóm 2 phải tiếp tục là câu (n+1)

Nhóm 1: Câu 1….Câu 10

Nhóm 2: Câu 11…HẾT

(Hình minh họa nhóm trong đề)

HƯỚNG DẪN CỐ ĐỊNH CÂU HỎI TRONG NHÓM

Sau khi biên soạn đề hoặc sau khi tải đề lên hệ thống thành công, đi tới các nhóm, chọn “Cố định câu hỏi trong nhóm” tại màn hình bên trái.

Khi người dùng bật cấu hình “Đảo câu hỏi và đáp án”, các nhóm đã cài đặt “cố định câu hỏi trong nhóm” sẽ không đảo câu hỏi, chỉ đảo đáp án tương ứng với mỗi câu hỏi (Nếu muốn cố định cả đáp án trong nhóm này, người dùng cần cài đặt cố định đáp án)

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT ĐẢO ĐỀ:

Bước 1: Đi tới đề thi cần cài đặt đảo Đề, chọn “Cài đặt”

Bước 2: Chọn “Cài đặt làm bài Online”


Bước 3: Click vào “CẤU HÌNH NÂNG CAO” , bật “Đảo câu hỏi và đáp án”