Chia lại điểm cho đề thi - Hướng dẫn sử dụng Azota

Chia lại điểm cho đề thi

Author: Azota 608 views

Xem video hướng dẫn tại đây

Khi chia lại điểm cho đề thi, các bài thi cũng đồng thời được tính lại điểm theo thay đổi của điểm mới cài đặt.

Bước 1: Tại Màn hình chính (Dashboard), Click chuột phải vào đề thi cần chia lại điểm, chọn “Chỉnh sửa”

Hoặc Click trực tiếp vào Đề thi cần chia lại điểm, chọn “Sửa” tại mục “Nội dung”

Bước 2: Chọn “Chia điểm”, nhập lại số điểm cần chia vào ô trống. Sau đó ấn “Chia”

Bước 3: Sau khi hệ thống thông báo “Chia điểm thành công”, ấn “Lưu” để xác nhận thay đổi

(Trường hợp muốn cài đặt lại điểm cho từng câu, vui lòng nhập số vào ô trống tương ứng với từng câu, sau đó ấn “Lưu”)

(Nhập số vào ô trống này để cài đặt lại điểm cho từng câu, sau đó ấn “Lưu” để xác nhận thay đổi)