Chia sẻ quyền chấm bài trong 1 đề thi - Hướng dẫn sử dụng Azota

Chia sẻ quyền chấm bài trong 1 đề thi

Author: Azota 738 views

Giáo viên có thể chia sẻ đề thi cho giáo viên/nhóm giáo viên khác cùng chấm đề thi đó

Những tài khoản được phân quyền chấm bài thi: Được phép chấm bài, xem điểm, xem bài làm chi tiết của học sinh. Hệ thống sẽ hiển thị thông tin người chấm trong từng bài thi

Nếu đề thi không cấu hình thời gian thì người được phân quyền này có thể vào xem danh sách đã thi
Nếu đề có cấu hình thời gian → Khi Hết giờ người được phân quyền này mới vào xem danh sách chấm được

HƯỚNG DẪN CHIA SẺ QUYỀN CHẤM BÀI TRONG 1 ĐỀ THI

Bước 1: Tại “Màn hình chính” chọn mục “Đề thi”, chọn vào Đề thi cần phân quyền chấm

Bước 2: Chọn “Chia sẻ” bên trái màn hình

Bước 3: Nhập số điện thoại/email tài khoản của giáo viên muốn chia sẻ hoặc chọn trực tiếp vào tên/nhóm giáo viên muốn chia sẻ

Bước 4: Tick vào “Chấm bài”

Bước 5: Ấn “Lưu” để hoàn tất cài đặt