Cài đặt đề thi Offline - Hướng dẫn sử dụng Azota

Cài đặt đề thi Offline

Author: Azota 2250 views

** Với Đề thi Offline tạo từ File Excel

Bước 1: Truy cập vào đề thi cần cài đặt, chọn “Cài đặt” 

Bước 2: Chọn mẫu phiếu trả lời, chọn “Tải phiếu trả lời”

(Chọn mẫu phiếu trả lời theo nhu cầu. Hiện tại hệ thống cung cấp 4 mẫu chính như hình, các mẫu tương ứng sẽ hiển thị bên phải màn hình)

Chọn “Tải phiếu trả lời”


Bước 3: Chọn lớp để Đánh số báo danh, tải File excel số báo danh về gửi cho học sinh (Không bắt buộc)

Xem hướng dẫn chi tiết cách đánh số báo danh tại đây

** Với Đề thi có nội dung (Đề tạo từ File PDF, Docx, Đề thi được tạo trong phần “Tự soạn Đề thi/Bài tập”)

Bước 1: Truy cập vào đề thi cần cài đặt, chọn “Cài đặt” 

hoặc tại Màn danh sách đề thi, click chuột phải vào đề thi cần cài đặt, chọn “Cài đặt” để đến màn Cấu hình đề thi

Bước 2: Tại màn “Cấu hình Online/Offline”, chọn “IN ĐỀ – có phiếu trả lời riêng”

Bước 3: Chọn số lượng đề đảo, Mẫu phiếu, Tạo đề con (nếu có). Sau đó chọn “IN ĐỀ + IN PHIẾU”

Bước 4: Tải xuống File đề và Phiếu để gửi cho học sinh
Chọn lớp để Đánh số báo danh, tải File excel số báo danh về gửi cho học sinh (Không bắt buộc)

Xem hướng dẫn chi tiết cách đánh số báo danh tại đây