Hướng dẫn chấm bài thi Offline trên App

Author: Azota 1012 views

Xem video hướng dẫn chấm phiếu trên App Azota Teacher tại đây

Xem video hướng dẫn chấm phiếu cũ v2.0 (sử dụng app “Azota student”) tại đây