Yêu cầu xác thực lại - Hướng dẫn sử dụng Azota

Yêu cầu xác thực lại

Author: Azota 870 views

Sử dụng tính năng này trong trường hợp học sinh bị bạn chọn nhầm tên. Sau khi giáo viên xác thực lại thành công, học sinh này mới có thể chọn lại tên mình

  • Bước 1: Tại Màn hình chính (Dashboard), đi tới mục “Quản lý lớp”
Truy cập vào “Quản lý lớp”
Click vào lớp có học sinh cần xác thực lại
  • Bước 2: Truy cập vào lớp cần sửa thông tin học sinh, sau đó chọn vào học sinh cần xác thực lại trong lớp
  • Bước 3: Tại màn “Thông tin tài khoản”, chọn “Yêu cầu xác thực lại”
  • Bước 4: Chọn “Xác nhận” để yêu cầu xác thực lại, cho học sinh chọn lại tên