Yêu cầu xác thực lại

Author: Azota 32 views
  • Bước 1: Truy cập vào lớp cần sửa thông tin học sinh
  • Bước 2: Chọn vào học sinh đó trong lớp
  • Bước 3: Tại màn “Thông tin tài khoản”, chọn “Yêu cầu xác thực lại”
  • Bước 4: Chọn “Xác nhận” để hủy xác thực, cho học sinh chọn lại tên