Nộp bài tập - Hướng dẫn sử dụng Azota

Nộp bài tập

Author: Azota 5355 views

Cách 1: Nộp bài tập từ link giáo viên gửi

  • Bước 1: Truy cập vào đường link bài tập giáo viên gửi
  • Bước 2: Thực hiện đăng nhập hoặc nhập tên/chọn tên để xin vào lớp (nếu có yêu cầu)
  • Bước 3: Chọn “Tải file lên” từ File trong thiết bị của mình lên hệ thống (Hỗ trợ Ảnh, Video, Audio hoặc File PDF)
  • Bước 3: Ấn “Nộp bài”

Cách 2: Đăng nhập tài khoản để nộp bài

Với những Học sinh đã đăng ký tài khoản và đã có trong danh sách lớp được giao bài tập của giáo viên, sau khi đăng nhập vào hệ thống sẽ thấy toàn bộ Bài tập/đề thi được giao trong lớp đó.

  • Bước 1: Truy cập vào trang web: https://azota.vn/, chọn “Đăng nhập” và Đăng nhập tài khoản
  • Bước 2: Chọn tên (nếu có yêu cầu)
  • Bước 3:  Chọn “tải lên từ File” để tải lên hệ thống (Hỗ trợ Ảnh, Video, Audio hoặc File PDF). 

Với những học sinh đã có tài khoản, chỉ cần đăng nhập và chọn tên 1 lần, những lần sau sẽ tự động vào nộp bài luôn mà không cần chọn tên.