Nộp bài tập

Author: Azota 1397 views

** Cách 1:

Học sinh truy cập vào đường link bài tập, thực hiện đăng nhập (nếu có yêu cầu), sau đó chụp ảnh để gửi bài tập hoặc chọn tải lên từ file trong thiết bị của mình lên hệ thống (Hỗ trợ Ảnh, Video, Audio hoặc File PDF)

Cách 2:

Học sinh đã đăng ký tài khoản, sau khi đăng nhập vào hệ thống sẽ thấy toàn bộ Bài tập/đề thi được giao, sau đó tiến hành chụp ảnh để gửi bài tập hoặc chọn tải lên từ file trong thiết bị của mình lên hệ thống (Hỗ trợ Ảnh, Video, Audio hoặc File PDF). 

Với những học sinh đã có tài khoản, chỉ cần đăng nhập và chọn tên 1 lần, những lần sau sẽ tự động vào nộp bài luôn mà không cần chọn tên.