Kiểm tra chi tiết số câu/số đáp án của câu trong đề

Author: Azota 1663 views

Phần này giúp giáo viên kiểm soát được lỗi sai của đề được tổng quát nhất. Cụ thể, hệ thống sẽ hiện thông báo

  • Tổng số câu của đề
  • Tổng số câu trắc nghiệm (trong đó bao gồm: Tổng số câu có “n” đáp án cùng danh sách câu hỏi kèm theo)
  • Tổng số câu tự luận (cùng danh sách câu hỏi kèm theo)

Trường hợp phát hiện câu vượt quá số đáp án cho phép, giáo viên có thể dễ dàng tìm đến câu đó để chỉnh sửa

(Hình minh họa xem chi tiết tổng số câu của đề)

Hướng dẫn xem chi tiết đề thi:

Bước 1: Tại màn danh sách đề thi, click chuột phải vào đề chọn “Chỉnh sửa”

Hoặc Click trực tiếp vào đề cần kiểm tra, chọn “Sửa” nội dung

Bước 2: Click vào biểu tượng chữ “i” thông tin thêm, Chi tiết đề thi sẽ hiện ra tại đây