Thêm thông tin vào đề tải về - Hướng dẫn sử dụng Azota

Thêm thông tin vào đề tải về

Author: Azota 677 views

Thông tin được thêm vào đề sẽ xuất hiện trong đề tải về (xem hình minh họa)

(Hình minh họa: người dùng nhập thông tin thêm)
(Hình minh họa đề tải về sau khi nhập Thông tin thêm)
(Hình minh họa đề tải về khi người dùng không nhập thêm thông tin)

HƯỚNG DẪN THÊM THÔNG TIN VÀO ĐỀ TẢI VỀ

Bước 1: Đi tới phần Cấu hình đề Offline (Chọn vào đề thi -> chọn “Cài đặt”


Bước 2: Chọn “IN ĐỀ – Có phiếu trả lời riêng”

Bước 3: Bật “Thêm thông tin”

Bước 4: Nhập nội dung thông tin muốn thêm vào ô, chọn “In đề + phiếu”

Bước 5: Tải về file đề để in