Lọc trạng thái các bài thi đã chấm/chưa chấm/đã nộp/chưa nộp

Author: Azota 608 views

Bước 1: Truy cập vào Đề thi cần lọc

Bước 2: Tại mục “Danh sách đã thi”, chọn vào biểu tượng “Bộ lọc” góc bên phải màn hình

Bước 3: Gạt thanh ngang để bật lọc các trường thông tin muốn hiển thị (Hiện học sinh đã chấm/ Hiện học sinh chưa chấm/ Học sinh đang thi/ Học sinh đã nộp bài/ Học sinh chưa nộp bài)

Ấn “Xóa” nếu muốn hủy thao tác lọc