Lọc trạng thái các bài thi đã chấm/chưa chấm

Author: Azota 109 views
  • Bước 1: Truy cập vào Đề thi cần lọc
  • Bước 2: Tại mục “Danh sách đã thi”, chọn vào biểu tượng Bộ lọc góc bên phải màn hình
  • Bước 3: Gạt thanh ngang để bật lọc các trường thông tin muốn hiển thị (Hiện học sinh đã chấm/ Hiện học sinh chưa chấm)