Cài đặt chỉ ẩn điểm, không ẩn nhận xét

Author: Azota 27 views
  • Bước 1: Truy cập vào màn Bài tập, đi tới bài tập cần chấm
  • Bước 2: Tắt ô “Hiển thị điểm” (phía dưới điểm, lời phê)
  • Bước 3: Chọn “Lưu dữ liệu” để hoàn tất cài đặt