Cài đặt chỉ ẩn điểm, không ẩn nhận xét

Author: Azota 192 views

Khi sử dụng tính năng này, học sinh nhận kết quả sẽ chỉ nhìn thấy nhận xét và ghi chú chữa bài (nếu có) của giáo viên, không hiển thị điểm

  • Bước 1: Truy cập vào màn Bài tập, đi tới bài tập cần chấm
  • Bước 2: Tắt ô “Hiển thị điểm” (phía dưới điểm, lời phê)
  • Bước 3: Chọn “Lưu dữ liệu” để hoàn tất cài đặt