Cài đặt chỉ ẩn điểm, không ẩn nhận xét - Hướng dẫn sử dụng Azota

Cài đặt chỉ ẩn điểm, không ẩn nhận xét

Author: Azota 842 views

Khi sử dụng tính năng này, học sinh nhận kết quả sẽ chỉ nhìn thấy nhận xét và ghi chú chữa bài (nếu có) của giáo viên, không hiển thị điểm.

Giáo viên chỉ cần truy cập vào 1 bài tập chi tiết của học sinh để cài đặt, các bài tập được chấm sau đó sẽ tự động được lưu theo cấu hình giáo viên đã cài đặt.

  • Bước 1: Tại “Màn hình chính” chọn mục “Bài tập”. Truy cập vào Bài tập cần cài đặt, click vào bài tập đã nộp của học sinh

Bước 2: Tắt ô “Hiển thị điểm” (phía dưới điểm, lời phê)

Bước 3: Chọn “Lưu dữ liệu” để hoàn tất cài đặt