Đánh lại số báo danh - Hướng dẫn sử dụng Azota

Đánh lại số báo danh

Author: Azota 696 views

Trong trường hợp các lớp có thay đổi về sĩ số hoặc các lớp được giao đề có học sinh trùng Số báo danh, Giáo viên cần dùng chức năng này để đánh lại số báo danh cho tất cả các thí sinh

Bước 1: Đi tới màn Cài đặt Đề thi Offline, chọn “IN ĐỀ – có phiếu trả lời riêng”

Bước 2: Chọn “In đề + Phiếu”, chọn “Đánh lại SBD”

Bước 3:  Chọn lớp cần đánh số báo danh nếu đề thi chưa được cấu hình giao theo lớp, chọn “Tiếp tục”

Bước 3: Tải về số báo danh