Giám sát thi - Hướng dẫn sử dụng Azota

Giám sát thi

Author: Azota 11543 views

GIÁM SÁT THOÁT MÀN HÌNH

Khi giáo viên bật “Giám sát thoát màn hình”, hệ thống sẽ có thông báo cảnh báo nếu học sinh có hành động thoát “Toàn màn hình” trên máy tính.

Sau khi thi xong, hệ thống cũng hiện số lần học sinh thoát toàn màn hình

Lưu ý: Giám sát thoát màn hình chỉ hoạt động ổn định nhất trên các thiết bị máy tính.

** Hướng dẫn cài đặt “Giám sát thoát màn hình”

  • Bước 1: Tại “Màn hình chính”, chọn mục “Đề thi”. Đi tới đề thi cần cài đặt, chọn “Cài đặt”
  • Bước 2: Tại màn Cấu hình chọn “Cấu hình nâng cao”
  • Bước 3: Tìm đến mục “Giám sát tự động”, tick vào ô “Giám sát thoát màn hình”

GIÁM SÁT NÂNG CAO

Khi giáo viên bật “Giám sát nâng cao”, hệ thống sẽ ghi âm + ghi hình toàn bộ quá trình làm bài của học sinh trong khi thi.

Sau khi thi xong, hệ thống cũng lưu lại các dữ liệu giám sát như: ảnh chụp màn hình, trạng thái cấp quyền truy cập camera – micro, bản ghi âm, số lần cảnh báo vi phạm…

Lưu ý: Tính năng Giám sát nâng cao chỉ hoạt động khi thí sinh cấp quyền truy cập camera, micro và chia sẻ màn hình thành công

** Hướng dẫn cài đặt “Giám sát nâng cao”

  • Bước 1: Tại “Màn hình chính”, chọn mục “Đề thi”.Đi tới đề thi cần cài đặt, chọn “Cài đặt”
  • Bước 2: Tại màn Cấu hình chọn “Cấu hình nâng cao”
  • Bước 3: Tìm đến mục “Giám sát tự động”, tick vào ô “Giám sát nâng cao”