Thêm thông tin vào đề tải về - Hướng dẫn sử dụng Azota

Thêm thông tin vào đề tải về

Author: Azota 329 views

Giáo viên có thể thêm thông tin trường, môn học cho đề tải về. Phần thông tin này sẽ hiển thị ở Header trong file Docx đề tải về

Hướng dẫn thêm thông tin vào đề tải về:

Bước 1: Tại “Màn hình chính”, chọn mục “Đề thi”. Truy cập vào đề thi cần cài đặt, chọn “Cài đặt” 

hoặc tại Màn danh sách đề thi, click chuột phải vào đề thi cần cài đặt, chọn “Cài đặt” để đến màn Cấu hình đề thi

Bước 2: Tại màn “Cấu hình Online/Offline”, chọn “IN ĐỀ – có phiếu trả lời riêng”

Bước 3: Bật “Thêm thông tin”, nhập Thông tin trường và “Môn học” muốn hiển thị trong đề tải về vào ô trống

Bước 4: Ấn “In đề + Phiếu”

Bước 5: Tải xuống Đề thi