Chèn hình ảnh trực tiếp vào câu hỏi hoặc đáp án - Hướng dẫn sử dụng Azota

Chèn hình ảnh trực tiếp vào câu hỏi hoặc đáp án

Author: Azota 2482 views

Bạn có thể kéo thả file ảnh vào màn editor (tự soạn đề) hoặc chụp ảnh màn hình sau đó Copy (Ctrl C) và Paste (Ctrl V) vào màn editor để chèn ảnh trực tiếp vào câu hỏi hoặc đáp án

Lưu ý: Hệ thống chưa có tính năng chỉnh kích thước ảnh trực tiếp trên màn editor