Lỗi bị mất hình công thức sau khi xuất bản đề - Hướng dẫn sử dụng Azota

Lỗi bị mất hình công thức sau khi xuất bản đề

Author: Azota 434 views

Trường hợp đề bị mất hình công thức/hình vẽ sau khi xuất bản đề (thường do hình có định dạng “Shape format”), vui lòng kiểm tra lại định dạng hình và chuyển hình về dạng “Picture format” trên word, sau đó tải lại đề lên hệ thống.