Tại sao không thể tải lên danh sách học sinh bằng file excel

Author: Azota 601 views

Nguyên nhân không thể tải lên danh sách học sinh bằng file excel:

  • Do Các tiêu đề file Excel mẫu không được giữ nguyên
  • Do Các thông tin được nhập vào file không chứa ký tự đặc biệt hoặc thuộc định dạng không cho phép