Tạo đáp án đúng cho đề

Author: Azota 1149 views

Hệ thống sẽ chấm điểm dựa trên đáp án giáo viên cài đặt.

Các cách cài đặt đáp án đúng cho đề: Tạo bảng đáp án, bôi màu hoặc gạch chân đáp án, tick chọn trực tiếp hoặc thêm vào giải thích

1- TẠO BẢNG ĐÁP ÁN


** Tạo bảng đáp án trên đề gốc trước khi tải lên hệ thống
– Sau khi kết thúc đề, gõ “BẢNG ĐÁP ÁN” để bắt đầu tạo bảng đáp án
– Nhập đáp án đúng của các câu vào bảng, dạng: 1-A hoặc 1A hoặc 1.A đều được chấp nhận

(Hình minh họa bảng đáp án)

** Tạo Bảng đáp án trực tiếp trên phần Tự soạn đề
– Sau khi kết thúc đề, gõ “BẢNG ĐÁP ÁN” hoặc “ANSWER KEY” (với đề Tiếng Anh) để bắt đầu tạo bảng đáp án
– Nhập đáp án đúng của các câu, dạng 1a, 1A 1.A, 1-A đều được chấp nhận

(Hình minh họa bảng đáp án trắc nghiệm phần tự soạn đề trên Azota)


(Hình minh họa bảng đáp án trắc nghiệm và điền từ cho môn Tiếng Anh)

2 – BÔI MÀU ĐÁP ÁN
– Tại File đề gốc, bạn bôi màu khác toàn bộ văn bản vào đáp án đúng A,B,C,D…
– Có thể bôi màu cả đáp án A,B,C,D…và toàn bộ nội dung hoặc chỉ bôi màu vào đầu chữ cái đáp án A,B,C,D…
– Với những đề vừa có bảng đáp án, vừa được bôi màu đáp án, hệ thống sẽ ưu tiên nhận diện theo Bảng đáp án

(Các đáp án được bôi màu sẽ được hệ thống tự nhận diện là đáp án đúng)

3. GẠCH CHÂN ĐÁP ÁN

– Tại File đề gốc, bạn gạch chân vào đáp án đúng A,B,C,D…
– Có thể gạch chân cả đáp án A,B,C,D…và toàn bộ nội dung hoặc chỉ gạch chân vào đầu chữ cái đáp án A,B,C,D…
– Với những đề vừa có bảng đáp án, vừa được gạch chân đáp án, hệ thống sẽ ưu tiên nhận diện đáp án theo Bảng đáp án

4. TICK CHỌN TRỰC TIẾP VÀO ĐÁP ÁN
– Tại màn hình Tự soạn đề, sau khi hoàn thành xong nội dung đề, bạn tick vào đáp án đúng của từng câu phía màn hình bên trái
– Để bỏ chọn đáp án: Thực hiện tick thêm lần nữa vào đáp án đó

(Hình minh họa tick đáp án đúng phía bên trái màn hình màn Tự soạn đề)

5. SOẠN ĐÁP ÁN ĐÚNG TRONG PHẦN LỜI GIẢI
Thực hiện cài đặt đáp án đúng theo cách này như hình minh họa dưới đây