Thống kê đề thi - Hướng dẫn sử dụng Azota

Thống kê đề thi

Author: Azota 1670 views

Xem chi tiết Thống kê đề thi tại đây

Phần Thống kê đề thi của Azota sẽ cho biết:

1- Chỉ số thống kê cơ bản (số HS đăng ký thi, số HS chưa thi/đang thi, tổng lượt làm của đề, điểm trung bình toàn đề, số HS đạt điểm <=1, số HS đạt điểm >=5, mốc điểm có nhiều HS đạt được nhất)

2- Biểu đồ phổ điểm (điểm từ 1-10 và số thí sinh đạt điểm 1-10 tương ứng)

3- Bảng tần số

4- Bảng thống kê tỷ lệ đúng sai theo câu hỏi

5- Bảng điểm chi tiết của các lớp

HƯỚNG DẪN XEM THỐNG KÊ ĐỀ THI

Bước 1: Tại “Màn hình chính”, chọn mục “Đề thi”

Bước 2: Chọn vào Đề thi cần xem thống kê, chọn “Thống kê” bên trái màn hình để xem các thông tin thống kê trong đề