Xóa học sinh - Hướng dẫn sử dụng Azota

Xóa học sinh

Author: Azota 1597 views

– Bước 1: Tại Màn hình chính (Dashboard), đi tới mục “Quản lý lớp”

– Bước 2: Truy cập vào lớp cần xóa học sinh. Tại màn “Danh sách học sinh”, đi tới học sinh cần xóa

– Bước 3: Tại cột “Hành động”, Chọn “Xóa học sinh”

– Bước 4: Chọn “Xác nhận” để xóa học sinh

Để tắt xóa học sinh, bạn chọn lại vào biểu tượng dấu 3 chấm, chọn “Tắt xóa học sinh”