Xóa học sinh

Author: Azota 170 views

– Bước 1: Tại màn “Danh sách học sinh”, chọn vào biểu tượng dấu 3 chấm bên góc phải màn hình

– Bước 2: Chọn “Xóa học sinh”

– Bước 3: Click vào biểu tượng Xóa màu đỏ bên góc phải để xác nhận xóa học sinh

Để tắt xóa học sinh, bạn chọn lại vào biểu tượng dấu 3 chấm, chọn “Tắt xóa học sinh”