Tôi có cần cài đặt Azota về máy để sử dụng không - Hướng dẫn sử dụng Azota

Tôi có cần cài đặt Azota về máy để sử dụng không

Author: Azota 2017 views

Bạn không cần cài đặt Azota về máy để sử dụng.

Để sử dụng trên máy tính, vui lòng truy cập trang web: https://azota.vn/ để sử dụng

Để chấm bài trên phiếu tô từ camera điện thoại và nhận thông báo giao/nộp bài tập, bạn vui lòng tải App để sử dụng: 

  • App cho giáo viên (chấm mẫu phiếu v3.0)

Link tải App Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=azt.teacher
Link tải App IOS: https://apps.apple.com/vn/app/azota-teacher/id1658231068?l=vi

  • App cho học sinh:

Link tải App Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=azt.azt

Link tải App IOS: https://apps.apple.com/vn/app/azota-student/id1556025594?l=vi