Tôi có cần cài đặt Azota về máy để sử dụng không

Author: Azota 207 views

Để sử dụng trên máy tính, bạn chỉ cần truy cập trang web: https://azota.vn/ để sử dụng

Để chấm bài trên phiếu tô từ camera điện thoại và nhận thông báo giao/nộp bài tập, bạn vui lòng tải App để sử dụng: 

Link tải App Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=azt.azt&hl=vi&gl=US
Link tải App IOS: https://apps.apple.com/vn/app/azota/id1556025594