Chọn File, kéo thả File để tạo đề

Author: Azota 24516 views

Azota sẽ tự động nhận diện định dạng đề khi giáo viên Kéo – thả File lên hệ thống để điều hướng tới cấu hình tương ứng:

Với loại File tải lên không có nội dung câu hỏi

 Giáo viên chỉ có thể chỉnh sửa nội dung trong File gốc trước khi tải lên Azota, hệ thống sẽ coi File tải lên là File đính kèm của Bài tập

Sau khi tải lên File thành công và ấn “Lưu”, hệ thống sẽ chuyển tới phần Cấu hình Bài tập

(File tải lên là File ảnh, không xuất hiện “Câu/ Question…”)
(Hình minh họa Cấu hình Bài tập)


Với File đề Docx (có bao gồm câu hỏi bắt đầu bằng Phần/Câu/Bài/Question… kèm nội dung câu hỏi)

Hệ thống sẽ nhận diện thành Đề thi. 

Với File Docx, Giáo viên có thể sử dụng trình tự biên soạn của Azota để chỉnh sửa nội dung File tải lên

Sau khi ấn “Lưu”, hệ thống sẽ chuyển tới phần Cấu hình Đề thi

(File tải lên có câu hỏi bắt đầu bằng “Câu” nên được hệ thống tự động nhận diện thành Đề thi)
(Cấu hình đề thi)

Với File định dạng Excel

Xem Video hướng dẫn tạo đề từ File Excel tại đây

Sử dụng để cài đặt mã đề, đáp án cho Đề thi để chấm Phiếu tô Offline trên App

Tham khảo File Excel Mã đề + Bảng đáp án mẫu tại đây