Chọn File, kéo thả File để tạo đề

Author: Azota 4036 views

Bạn có thể tải lên hoặc kéo – thả File với định dạng Docx, Pdf, Excel lên hệ thống, Azota sẽ tự động nhận diện mẫu để tạo Bài tập/ Đề thi và đi tới cấu hình tương ứng với từng loại

Với File định dạng Docx

Xem thêm Video hướng dẫn tạo đề Docx tại đây

  • Nếu File Docx có nội dung câu hỏi (xuất hiện câu hỏi bắt đầu bằng: Câu/ Bài/ Question/ 1. …. kèm nội dung), hệ thống sẽ tự động nhận dạng thành Đề thi và chuyển sang phần cấu hình chung -> Cấu hình Đề thi
    – Bạn có thể sử dụng trình tự biên soạn của Azota để chỉnh sửa nội dung File tải lên

(File tải lên có câu hỏi bắt đầu bằng “Question” nên được nhận diện thành Đề thi)
(File tải lên có câu hỏi bắt đầu bằng “Câu” nên được hệ thống tự động nhận diện thành Đề thi)
(Cấu hình chung)
(Cấu hình đề thi)

  • Nếu File Docx là dạng ảnh hoặc dạng văn bản không có nội dung câu hỏi, hệ thống sẽ nhận dạng thành Bài tập và chuyển sang phần cấu hình Bài tập
    – Với loại File tải lên không có nội dung câu hỏi, bạn chỉ có thể chỉnh sửa nội dung trong File gốc, hệ thống sẽ coi File tải lên là File đính kèm của Bài tập

(File tải lên là File ảnh, không xuất hiện “Câu/ Question…”)
(Hình minh họa Cấu hình Bài tập)

Với File định dạng PDF

Xem thêm Video hướng dẫn tạo đề từ File PDF tại đây

  • Nếu File PDF tải lên là hình ảnh, hệ thống sẽ nhận dạng thành Bài tập
    Xem thêm Video hướng dẫn tạo Bài tập tại đây
(File PDF không có nội dung câu hỏi khi tải lên sẽ được coi là file đính kèm)

  • Nếu File PDF tải lên là file đề có nội dung câu hỏi, hệ thống sẽ nhận dạng thành đề thi và chuyển tới cấu hình Đề thi tương ứng
(File đề PDF có nội dung câu hỏi sau khi tải lên)

Với File định dạng Excel

Xem Video hướng dẫn tạo đề từ File Excel tại đây

Sử dụng để cài đặt mã đề, đáp án cho Đề thi để chấm Offline trên Phiếu tô

Tham khảo File Excel mẫu tại đây

Xem thêm hướng dẫn chấm Offline trên Phiếu tô tại đây