Tự động định dạng nội dung - Hướng dẫn sử dụng Azota

Tự động định dạng nội dung

Author: Azota 1120 views

Tính năng này của Azota thường sử dụng khi giáo viên chỉnh sửa/xóa câu hỏi/đáp án trong đề, cần định dạng lại toàn bộ câu hỏi và đáp án trong đề theo thứ tự tự động chỉ bằng 1 click, không cần phải chỉnh thủ công từng câu.

HƯỚNG DẪN

Bước 1: Sau khi chỉnh sửa các câu hỏi trong đề, thầy cô chọn vào biểu tượng 3 chấm bên phải màn hình soạn thảo

Bước 2: Chọn “Tự động định dạng nội dung”