Hệ thống có tự động cập nhật lại điểm khi giáo viên sửa đáp án không - Hướng dẫn sử dụng Azota

Hệ thống có tự động cập nhật lại điểm khi giáo viên sửa đáp án không

Author: Azota 622 views

Hệ thống sẽ tự động cập nhật lại điểm khi giáo viên thao tác sửa đáp án ở đề gốc (trường hợp giáo viên sửa đáp án trong đề con thì đáp án của đề gốc sẽ không bị ảnh hưởng)

Sau khi thi xong, tại màn hình xem lại bài thi chi tiết của thí sinh cũng sẽ hiển thị lịch sử sửa đề của giáo viên.

Với các đề tạo từ ma trận, giáo viên cần sửa từ câu trong đề gốc và chấm lại bài