Hệ thống có tự động cập nhật lại điểm khi giáo viên sửa đáp án không

Author: Azota 99 views

Hệ thống sẽ tự động cập nhật lại điểm khi giáo viên thao tác sửa đáp án 

Sau khi thi xong, tại màn hình xem lại bài thi chi tiết của thí sinh cũng sẽ hiển thị lịch sử sửa đề của giáo viên.