Tôi xem thống kê đề thi như thế nào - Hướng dẫn sử dụng Azota

Tôi xem thống kê đề thi như thế nào

Author: Azota 413 views

Bước 1: Tại “Màn hình chính”, chọn mục “Đề thi”. Chọn vào Đề thi cần xem thống kê

Bước 2: Chọn “Thống kê” bên trái màn hình để xem thống kê chi tiết đề thi