Tạo đề thi từ File PDF, Docx

Author: Azota 3689 views

** Tải lên File đề PDF:
Xem video hướng dẫn Tạo đề từ File PDF tại đây

Tải lên File đề PDF cần chuẩn cấu trúc đề mẫu. Tham khảo thêm cấu trúc đề mẫu tại đây hoặc các File đề mẫu PDF tại đây

 • Bước 1: Tại “Màn hình chính” (Dashboard), chọn mục “Bài tập/ Đề thi”
 • Bước 2: Chọn “Tạo mới”. Click chuột vào ô vuông ở giữa hoặc kéo – thả File để tải lên File đề PDF
 • Bước 3: Điền Tên đề, chia điểm, cố định nhóm và câu hỏi (nếu có)
 • Bước 4: Kiểm tra lại toàn bộ đề, chọn “Sửa” để kéo chỉnh các khung/ vùng màu nếu có sai sót… Sau đó ấn “Lưu” để đi tới phần “Cấu hình Online/ Offline”
  (Xem lại các lỗi thường gặp khi tạo đề PDF và cách khắc phục tại đây)
Click chuột trái vào khu vực nhóm để cố định nhóm (nếu có)
 • Bước 5: Cài đặt cấu hình Online/Offline theo nhu cầu. Sau đó chọn “Lưu” (nếu chưa muốn mở đề cho học sinh thi) hoặc “Xuất bản” (nếu muốn mở đề cho học sinh thi)

** Tải lên File đề Docx:

Tải lên File đề Docx có thể chỉnh sửa trực tiếp trên đề

 • Bước 1: Tại “Màn hình chính” (Dashboard), chọn mục “Bài tập/ Đề thi”
 • Bước 2: Chọn “Tạo mới”. Click chuột vào ô vuông ở giữa hoặc kéo – thả File để tải lên File đề Docx
 • Bước 3: Chỉnh sửa đề, cố định nhóm, gắn tag câu hỏi… theo mong muốn
  (Tham khảo thêm tạo đề từ Editor tại đây)
 • Bước 5: Nhập điểm cho toàn bộ các câu hỏi trong đề, chọn “Tiếp tục”
 • Bước 6: Nhập tên đề thi, ấn “Lưu” để đi tới phần “Cấu hình Online/ Offline”