Tạo Bảng đáp án và Mã đề trên App giáo viên

Author: Azota 1060 views

Tải App Azota dành cho giáo viên tại đây

Bước 1: Tại trang chủ trên App, chọn mục “Đề thi”

Bước 2: Chọn “Tạo mới”, kéo xuống chọn “Tạo đề Offline thủ công”

Bước 3: Nhập các trường thông tin chung bắt buộc: tên đề, thang điểm, Khối học và môn học

Bước 4: Nhập mã đề và đáp án từng câu hỏi, chọn “Thêm mã đề” để thêm các mã đề khác, sau đó ấn “Lưu”

Tham khảo thêm hướng dẫn in đề + in phiếu trên web tại đây