Cài đặt đáp án trên App giáo viên - Hướng dẫn sử dụng Azota

Cài đặt đáp án trên App giáo viên

Author: Azota 3959 views

Tải App Azota dành cho giáo viên tại đây

Các đề thi cần phải được cài đặt đáp án đúng cho đề để hệ thống có thể chấm dựa trên đáp án giáo viên đã cài đặt.

Bước 1: Tại trang chủ trên App, chọn mục “Đề thi”

Bước 2: Chọn “Tạo đề thi”, kéo xuống chọn “Tạo đề Offline thủ công”

Bước 3: Nhập các trường thông tin chung bắt buộc: Tên đề, Thang điểm, Khối học và Môn học

Bước 4: Nhập mã đề và đáp án từng câu hỏi, chọn “Thêm mã đề” để thêm các mã đề khác (nếu có), sau đó ấn “Lưu”

Tham khảo thêm hướng dẫn in đề + in phiếu trên web tại đây