Quên mật khẩu

Author: Azota 164270 views

** Với tài khoản đăng ký bằng Số điện thoại

 • Bước 1: Truy cập vào trang web:https://azota.vn/vi/auth/login , chọn “Quên mật khẩu”
 • Bước 2: Nhập Số điện thoại, nhập mật khẩu mới
 • Bước 3: Chọn “Tiếp tục”
 • Bước 4: Nhắn tin để kích hoạt mật khẩu mới theo hướng dẫn của hệ thống 
 • Bước 5: Sau khi gửi tin nhắn thành công, chọn “Tiếp tục” để hoàn tất quá trình đổi mật khẩu

(Lưu ý: 

 • Số điện thoại gửi tin nhắn phải là Số điện thoại tài khoản Azota cần lấy lại mật khẩu
 • Vui lòng kiểm tra kỹ cú pháp tin nhắn, kiểm tra Số điện thoại gửi đi và gửi đến theo đúng thông báo của hệ thống)

** Lấy lại mật khẩu qua email đã đăng ký tài khoản

 • Bước 1: Truy cập vào trang web: https://azota.vn/vi/auth/login , chọn “Quên mật khẩu”
 • Bước 2: Nhập email, nhập mật khẩu mới, chọn “Tiếp tục”
 • Bước 3: Đăng nhập email và ấn vào đường link xác nhận “Đổi mật khẩu” hệ thống đã gửi trong email
Kiểm tra email để xác nhận đổi mật khẩu
 • Bước 4: Ấn “Xác nhận” trên Website để hoàn tất đổi mật khẩu

** Lấy lại mật khẩu bằng cách nhắn tin từ số điện thoại đã đăng ký tài khoản

 • Bước 1: Truy cập vào trang web: https://azota.vn/vi/auth/login , chọn “Quên mật khẩu”
 • Bước 2: Nhập số điện thoại, nhập mật khẩu mới, chọn “Tiếp tục”
 • Bước 3: Nhắn tin để kích hoạt mật khẩu mới theo hướng dẫn của hệ thống 
 • Bước 4: Sau khi gửi tin nhắn thành công, chọn “Tiếp tục” để hoàn tất quá trình đổi mật khẩu

(Lưu ý: 

 • Số điện thoại gửi tin nhắn phải là số điện thoại tài khoản Azota cần lấy lại mật khẩu
 • Vui lòng kiểm tra kỹ cú pháp tin nhắn, kiểm tra số điện thoại gửi đi và gửi đến theo đúng thông báo của hệ thống)

** Sử dụng mã QR để lấy lại mật khẩu

Xem video hướng dẫn tại đây

 • Bước 1: Truy cập vào trang web: https://azota.vn/vi/auth/login , chọn “Quên mật khẩu”
 • Bước 2: Chọn “Sử dụng mã QR quên mật khẩu”
 • Bước 3: Tải lên mã QRcode đã lưu trước đó
 • Bước 4: Nhập mật khẩu mới, sau đó ấn “Tiếp tục” để xác nhận mật khẩu mới

(Lưu ý: để lấy lại mật khẩu bằng hình thức sử dụng mã QR, thiết bị đã đăng nhập trước đó cần tạo mã trước để hệ thống quét mã)