Tạo lớp mới

Author: Azota 897 views

Xem Video hướng dẫn tạo lớp tại đây

  • Bước 1: Tại Màn hình chính, chọn “Quản lý lớp”
  • Bước 2: Chọn “Tạo lớp” bên góc phải màn hình
  • Bước 3: Đặt tên lớp, chọn năm học, thêm nhóm lớp nếu muốn
  • Bước 4: Chọn “Lưu” để xác nhận tạo lớp