Tạo lớp mới

Author: Azota 2893 views

Xem Video hướng dẫn tạo lớp tại đây

Bước 1: Tại Màn hình chính (Dashboard), chọn “Quản lý lớp”

Bước 2: Chọn “Tạo lớp học” bên góc phải màn hình

Bước 3: Đặt tên lớp, chọn năm học, thêm nhóm lớp nếu muốn

Bước 4: Chọn “Lưu” để xác nhận tạo lớp