Đảo câu hỏi và đáp án

Author: Azota 17265 views

Khi kích hoạt tính năng này, hệ thống sẽ hoán vị toàn bộ câu hỏi và đáp án trong đề (ngoại trừ các nhóm được cài đặt cố định câu hỏi hoặc các câu hỏi được cố định đáp án)

Lưu ý:

 • Nếu trong đề có đáp án dạng “Cả A và B”, “Cả 3 đáp án đều đúng”….sẽ được hệ thống tự động cố định câu hỏi
 • Hệ thống chưa hỗ trợ đảo các nhóm trong 1 đề, chỉ đảo câu hỏi và đáp án trong nhóm
  (Ví dụ: Khi cài đặt
  Nhóm 1.
  Câu 1… Câu 10
  Nhóm 2.
  Câu 11…Câu 20
  Hệ thống sẽ đảo 10 câu trong nhóm 1, 10 câu trong nhóm 2. Các câu trong Nhóm 1 vẫn nằm ở vị trí bên trên)

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT ĐẢO CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN

 • Bước 1: Tại “Màn hình chính”, chọn mục “Đề thi”. Chọn vào Đề thi cần cài đặt đảo câu hỏi và đáp án, chọn “Cài đặt”
 • Bước 2: Chọn “Cài đặt làm bài Online”
 • Bước 3: Click vào “CẤU HÌNH NÂNG CAO” , bật “Đảo câu hỏi và đáp án”