Đảo câu hỏi và đáp án

Author: Azota 273 views

Khi kích hoạt tính năng này, hệ thống sẽ hoán vị toàn bộ câu hỏi và đáp án của câu hỏi trong đề ngoại trừ các nhóm được cài đặt cố định câu hỏi

Lưu ý:

  • Nếu trong đề có đáp án dạng “Cả A và B”, “Cả 3 đáp án đều đúng”….sẽ được hệ thống tự động cố định câu hỏi
  • Hệ thống chưa hỗ trợ đảo các nhóm trong 1 đề, chỉ đảo câu hỏi và đáp án trong nhóm

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

  • Bước 1: Đi tới đề thi cần cài đặt đảo câu hỏi và đáp án, chọn “Cài đặt”
  • Bước 2: Chọn “Cài đặt làm bài Online”
  • Bước 3: Click vào “CẤU HÌNH NÂNG CAO” , bật “Đảo câu hỏi và đáp án”